Perkusja elektroniczna - jedyne takie zajęcia w mieście

Perkusja elektroniczna posiada wiele zalet, poznaj je na naszych zajęciach. Lekcje rozwijają koordynację ruchów, poprawiają poczucie rytmu oraz rozwijają muzykalność. Uczymy zapisu nutowego, ale przede wszystkim zapewniamy satysfakcję i szybkie postępy w nauce gry

Zespół wokalny zaprasza dzieci i młodzież

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swojego wokalnego warsztatu oraz doskonałą zabawą i twórczym spędzaniem wolnego czasu. Dziecięcy zespół wokalny przyjmuje cały czas zapisy.  Zdobyte umiejętności będziemy prezentować podczas koncertów organizowanych w naszym mieście. To niepowtarzalna okazja występów na scenie. Zapraszamy do MDK.

Zapisy na rok szk. 2018/19 już się rozpoczęły!

Rozpoczęły się zapisy na zajęcia pozaszkolne na nowy rok szk. 2018/19. Rekrutacja  trwa od 16 marca 2018. Czekamy na zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji dostępnych przeczytasz klikając tutaj.

Przyjdź do nas - ponad 700 uczestników

MDK w Przemyślu jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. W obecnym roku szkolnym prowadzimy zajęcia dla ponad 700 uczniów w kilkudziesięciu sekcjach stałych.

Prowadzimy zajęcia w pracowniach: muzyczna, plastyczna, komputerowa, językowa, sportowa, taneczna, medialna.

Flet dla najmłodszych - odkryj radość z muzyki

Nauka gry na flecie prostym od podstaw. Zajęcia prowadzone są w małych zespołach, a nauka gry możliwa już od najmłodszych lat. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i klas początkowych szkół podstawowych.

Dużo śmiechu i zabawy w pracowni plastycznej

W naszej pracowni plastycznej uśmiech na twarzach dzieci jest zauważalny na każdych zajęciach. Mnóstwo zabawy, ciekawe pomysły przyciągają wielu nowych uczestników. Zajęcia plastyczne, rysunek i grafika, formy przestrzenne i wiele innych pomysłów w różnych grupach wiekowych. Zapraszamy do zapisów.

Zajęcia komputerowe - grafika, muzyka, programowanie

Zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży szkolnej obejmują obsługę programów graficznych GIMP, INKSCAPE i muzycznych: LMMS, AUDACITY, tworzenie gazetki DTP oraz programowanie SCRATCH. Zapraszamy do pracowni komputerowej. Grupy początkujące już dla dzieci od lat 8.

Klub Malucha zaprasza 3- i 4-latki

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku trzech i czterech lat i jest to doskonały sposób na przygotowanie dziecka do przedszkola oraz do odpowiedniego przeżywania sztuki, a także dają możliwość wczesnego odkrycia drzemiącego w dziecku talentu. Oferujemy Dzieciom zajęcia muzyczne i plastyczne. Dzieci bawiąc, uczą się ciekawych rzeczy, kształtują poczucie rytmu, rozwijają własne zdolności, kształtują wrażliwość muzyczną.

Nauka gry na gitarze

Nauka gry na gitarze od podstaw oraz w grupach zaawansowanych. Uczestnicy mają możliwość publicznej prezentacji swoich umiejętności na różnorodnych koncertach i imprezach plenerowych.

A- A A+
b_500_400_16777215_00_images_zapisy.png

Od 16 marca 2018 rozpoczamy nabór na zajęcia do grup na kolejny rok szkolny wg poniższego harmonogramu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i ograniczoną liczbą miejsce, prosimy o zapoznanie się z terminami i odpowiednie złożenie wniosków.

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są w sekretariacie placówki przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK /do pobrania w zakładce: "Dokumenty do pobrania"/, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r

Wniosek należy złożyć osobiście (rodzic lub opiekun prawny) w sekretariacie lub poprzez ePuap. Wniosek można pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

b_500_400_16777215_00_images_plakat-2018.jpg

>> ZOBACZ szczegółową ofertę zajęć na rok szk. 2018/19 <<

b_500_400_16777215_00_images_aktualnosci_2018_jezyki2018min.pngb_500_400_16777215_00_images_aktualnosci_2018_roboty.png
Rodzaj czynności Termin w rekrutacji podstawowej

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

/w przypadku wolnych miejsc/

1. Składanie deklaracji o kontynuacji
uczestnictwa w zajęciach:

/dotyczy obecnych uczestników, którzy będą chcieli kontynuować naukę w roku kolejnym, brak złożoej deklaracji o kontynuacjiw terminie traktowany jest jako rezygnacja nauki w kolejnym roku/

od 16 marca do 23 marca
2018
-
2. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym:
Od 3 kwietnia 2018 do 30
kwietnia 2018
Od 25 maja 2018 do 15
czerwca 2018
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do placówki i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59):
2 maja 2018
– 17 maja 2018
18 czerwca 2018 – 2
lipca 2018
4. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych:
18 maja 2018 3 lipca 2018
5. Badanie uzdolnień kierunkowych w formie
ustalonej przez Radę Pedagogiczną:
20-23 maja 2018  
6. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
24 maja 2018 6 lipca 2018

 

MDK jest placówką publiczną

Jesteśmy oświatową placówką publiczną
UM w Przemyślu

WAŻNY TERMIN

Zapisy na pozostałe wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej będą przyjmowane do 15 czerwca, czyli jeszcze przez:   18 dni

Komunikaty

Plan zajęć stałych

Zajęcia z zumby i rytmiki u P. Katarzyny Kubickiej w dniu 15.05.2018 zostały odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 26.05.2018.

Zajęcia z gitary u P. Janusza Rajtmajera w dniu 25.05.2018 (piątek) w godzinach 16:30-18:00 zostały przeniesione na dzień 24.05.2018 (czwartek). Zajęcia odbędą się w godzinach 16:55-18:25.

Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny. Szczegóły można przeczytać KLIKAJĄC TUTAJ

Więcej…
JSN Fidem template designed by JoomlaShine.com